Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 

 

 

 

KŘESŤANSTVÍ A KŘESŤANÉ

nebo-li  následovníci  Krista             

 

 

Skutečné křesťanství není jen jedno z mnoha náboženství, jak si to mnozí myslí. Není to jedna z mnoha sekt a modlářství, které dnes ve světě najdete,  je to způsob života, postoj k životu, je to životní vztah s Bohem. Křesťanství není v první řadě o legislativních pravidlech, je to životní společenství a soužití člověka se svým Stvořitelem.

Stejně jako byste neodsoudili sportovce za to, že má správný přístup k životu a chce žít fyzicky zdravě a trénovat své tělo, je hloupostí odsoudit člověka, který chce dát dopořádku svůj duchovní život, neboť člověk není pouhé tělo. Člověk je trojdílná bytost. Byl stvořen k Božímu obrazu, proto je DUCH, který má DUŠI (což je jeho mysl, vůle a pocity) a žije ve fyzickém TĚLE.

canvas.png Lidská historie zaznamenává v mnohých ohledech fakta, že člověk sám oslavoval a následoval Boha, ale postupem času se pravý zájem  lidstva o svého Stvořitele vytratill, a člověk jako takový si začal pouze užívat toho, co mu bylo darováno Stvořitelem aniž by vůbec věděl odkud jeho zaopatření přichází.

Lidé dříve měli zbožný přístup k životu a Bohu samotnému ( Bible říká, "uctívejte Jej v duchu a v pravdě") , ale postupně se lidem na Zemi vytratil význam toho co dělají, a nechali  si na stole naservírována pouze pozlátka, dezerty a kaviár.........aniž by měli zájem zkousnout  pravou podstatu žití a řekneme-li to obrazně, pojíst také něco ze zdravé zeleniny. Proto je důležité lidi znovu vyučovat a připomínat jim skutečnosti a fakta o životě a Bohu samotném. Věříme, že je čas znovu se probudit, znovu se učit a poznat , že člověk není pouhé tělo.

Pravdou je, že to nejdůležitější je, umět se pokořit a srazit svoji pýchu k zemi a poděkovat Otci, za dar, který nám ze své lásky dal v podobě Ježíše Krista. Skrze něho a jeho potrestání za náš hřích je nám VŠEM odpuštěno. Nezhřešil jenom Adam a Eva, když pojedli jablko, ale i každý z nás se dříve či později ve svém životě dopustil nějakého hříchu. ALE skrze Krista máme všichni svobodný přístup k Bohu ! Jen díky Ježíši Kristu a tomu co On sám udělal !

Jsi-li dnes schopný a ochotný poklonit se před Bohem, uznat svoji nedokonalost a svoji nepravost, přijmout jeho záchranu  a jeho samotného do svého života, máš-li dost odvahy na to, aby jsi přiznal svůj hřích  a uznal Boží dokonalost a Jeho spasení, které ti bylo dáno Kristovou smrtí na kříži, můžeš být spasen ! Pokud, ti však tvá pýcha brání, poklonit se před Bohem a přijmout Boží odpuštění, tvůj hřích tě stále od Boha odděluje.jhkhu.png

Protože jenom o tom, je celé křesťanství. Ježíš byl potrestán za tebe

a ty jen přijímáš odpuštění. Všechny ostatní ideologie a theologie většinou jen znovu popozují lidskou pýchu zpět k životu, a rozvrací národy a lidi i církve v boji o moc a panování.

Ježíš Kristus byl lidstvu dán od Boha jako dar. Protože člověk sám si nemohl vydobít zpět cestu k Bohu, proto jej dnes přijmi do svého života tím, že se budeš modlit například takto:

Drahý Bože, děkuji Ti za Ježíše, kterého jsi z lásky vydal a potrestal za můj hřích, který byl mučen za moje nepravosti, kterému se vysmívali za moje chyby. I když byl nevinen a po celý svůj život neučinil nic zlého, byl ukřižován za moje zklamání a za moji slabost. Prosím Tě, Ježíši přijď do mého života, a učiň ze mně člověka, jakým chceš abych byl/a. Děkuji Ti za Spasení, které jsi mi vydobil smrtí na kříži a děkuji Ti, za novou naději, kterou jsi mi vykoupil svým zmrtvýchvstáním. Amen !

Jestliže, jsi se modlil tuto modlitbu, věř, že Boží přítomnost ve tvém životě začně působit a měnit věci, k lepšímu a tím i tebe !

Navíc nás můžeš kontaktovat na této adrese :  rofcnadeje@email.cz   a budeš-li mít nějaké dotazy, rádi ti je zodpovíme.