Jdi na obsah Jdi na menu

 

 REACH OUT FOR CHRIST 

v překladu : "Dosahuj (lidí) pro Krista"

 

      rofclogo.jpg

 

JSME SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ, KTEŘÍ VĚŘÍ PRAVDÁM BIBLE A V JEDINEČNOST BOHA STVOŘITELE

Křesťanské společenství ROFC Šternberk bylo založeno australským evangelistou a misionářem Stevem Ryderem  v roce 1992. Steve založil také křesťanská společenství i v jiných městech Severní Moravy i v zahraničí.

Cílem křesťanského společenství je, podílet se na šíření poselství Bible a učení Ježíše Krista do všech vrstev společnosti našeho národa. Jsme otevřeni všem občanům, kteří chtějí poznat Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, následovat učení Božího Slova a aktivně se podílet na činnosti společenství v šíření evangelia ostatním lidem našeho národa.

Naše společenství je registrováno na ministerstvu vnitra České republiky a jeho činnost je jím schválena                     

           

https://media.giphy.com/media/wo5KY3kse8Yj2sReeR/giphy.gif

* Věříme v Ježíše Krista, který zemřel za hříchy lidstva a tím nás znovu usmířil s Bohem, který je živý a skutečný, připraven pomoci nám v našem každodenním bytí.

* Věříme v jednoho Boha (Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha svatého), jenž je stvořitelem všech věcí

* Věříme, že Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží byl počat z Ducha Svatého, žil a zemřel smrtí ukřižování na Golgotském kříži, byl vzkříšen, vystoupil na nebesa a žije po pravici Boha Otce

* Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo, a bezchybné pravidlo víry

* Věříme ve věčnou radost spasených, a věčné utrpení těch, kteří jej odmítají

* Věříme v Boží uzdravení ducha, duše i těla

* Věříme v křest vodou a křest Duchem Svatým

* Věříme v blízký osobní vztah s Bohem Stvořitelem

* Věříme v evangelizační a misijní práci v souladu s křesťanským pověřením

* Věříme v návrat Pána Ježíše Krista.

 

 

bible-and-passwords.jpg

 

 

 

 

KDO NEJSME ?

Nejsme sektou a lidé nemají důvod se nás obávat. V dnešní době lidé dokáží věřit "ledasčemu", ale základu duchovních a morálních standardů se mnohdy vysmívají. Proto našim hlavním cílem je donést k dnešnímu člověku Bibli, pravdy a skutečnosti v ní zapsané a praktikované zachráncem lidstva - Ježíšem Kristem, takové jako ve skutečnosti jsou, protože ke svému působení nepotřebujeme další dodatky, knihy a svazky napsané a vytištěné z vlastních řad, pro uspokojení vlastního ega, hyerarchie či autorit ani pro finanční prospěch.

Nikdy "Nedraftujeme" lidi a nenutíme nikoho ke členství ani nevyžadujeme finanční úplatu.

Vše, co se nás týče, je záležitostí svobodného rozhodnutí a dobrovolné vůle !