Jdi na obsah Jdi na menu
 


OTÁZKY/ODPOVĚDI

 

1. kapitola : STVOŘENÍ

list2.jpg

 

JAK PODLE VÁS VZNIKL SVĚT ?

 Bible v knize Genesis píše : „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi……“, postupně pak svým slovem stvořil slunce, měsíc, hvězdy, vody a moře, hory, řeky a zeleň, nebeské ptactvo a další zvířata…..Nakonec šestého dne z hlíny (prachu země) Bůh utvořil člověka. Vlastníma rukama jej vymodeloval ke svému obrazu, do kterého pak vdechl život a dal mu jméno Adam. Proto se tak moc člověk liší od zvířat, neboť jen jemu jedinému byl vdechnut duch samotného Boha. Zvířata na rozdíl od člověka nemají ducha. Zvířata mají jen duši (svoji mysl a emoce) a žijí v těle.

 

KDO JE ČLOVĚK ?

Bible říká, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, aby s ním měl společenství. Tedy, můžeme říct, že je obrazem Božím. Stvořil ho jako trojdílnou bytost. Člověk ve své podstatě je duch (neboť mu byl vdechnut život Bohem), má duši (což je jeho mysl, vůle a pocity), a žije ve fyzickém těle (které Bůh vytvaroval z hlíny)

 

A CO EVOLUCE ? VĚŘIT VE STVOŘENÍ SVĚTA BOHEM NENÍ PŘECE VĚDECKÉ !!!

Ani Evoluce není vědecká. Evoluce z křesťanského pohledu je jen náboženstvím a bajka o tom, „jak to asi bylo před mnoho a mnoha lety“.  Není to prokazatelná věda. Charles Darwin byl v jistém období svého života věřícím, ale zahořklost vůči církvi a záliba v přírodě a cestování jej dovedla do míst, kde na základě neúplných pravd v naprostém ateismu vytvořil teorii o vývoji života a přežití silnějšího.

Na základě objevení fosilií, které pokrývají povrch Země, vybudoval teorii o miliardy let rozvíjejícím se geologickém sedimentačním procesu a následném vzniku života. Skupina „vědců“, která pojala tento ateistický přístup k věci, se dnes nazývá uniformisté, neboť vytvořili jakousi teorii „uniformity“. Naprosto v časové ose popřeli biblickou část „Potopy světa“ a své nepodložené domněnky  a podstatné důkazy o vzniku života zaobalili časovou prodlevou miliard a milard let. Daleko za hranice času a veškerého vědeckého zjištěni a vytvořili si doslova svou „vlastní náboženskou skupinu“, jejichž teoriím bohužel lidé podlehli na základě neznalosti Bible a své vlastní historie.

 

KDO BYL CHARLES DARWIN ?

 Narodil se v západní Anglii, ve městě Shrewsbury, jako syn doktora. Ve škole nijak zvlášť neprospíval. Otec jej poslal studovat medicínu, ale Charles neuspěl, neboť nesnesl pohled na krev. A tak jej otec poslal studovat teologii a stal se knězem.

Dá se říci, že Darwinova sláva vypukla 27. prosince 1831, kdy se vydal jako student a společník kapitána lodi Jeho Veličenstva na britské lodi Beagle, která měla obeplout Zemi. V mnoha historických knihách dnes stojí, že Darwin jel na této lodi jako výzkumný přírodovědec, ale to není správné označení. Darwin neměl žádné formální vzdělání. Neabsolvoval žádné zkoušky ani na Cambridge, ani na Edinburghu, ani na jiných univerzitách. Měl pouze po zkoušce z teologie. Na lodi měl působit jako doprovod, ale jelikož kapitán na něj jako na společníka dal,  Robert McKormick,  lodní lékař a přírodovědec vázaný oficiálními povinnostmi, byl vlastně mladým Darwinem vytlačen ze svého postu a znechucený se rozhodl vrátit zpět z cesty na lodi domů. Tak začala kariéra Charlese Darwina jako přírodovědce.

 

CO JE TEDY EVOLUČNÍ TEORIE ?

 Nejlépe to asi vystihl sám Darwin před svou smrtí :

 „ Byl jsem mladý muž s idejemi, které měly všechny stejnou uniformu. Setřásl jsem otazníky a rady a celý čas se podivoval všemu možnému. A k mé hrůze chytly tyto ideje jako požár a lidé si z nich udělali náboženství.“

 Svou evoluční teorii zveřejnil 24.listopadu 1856, ve svých 47letech. Předtím se ovšem vyjádřil, že toto publikovat by znamenalo veřejně vyznávat a tolerovat „vraždu“. Ale nepřímo byl donucen Alfredem Russellem Wallacem, který mu ukázal svůj rukopis připravený k vydání, jímž by Darwina „oloupil“ o označení „otec evoluční teorie“, a tak Darwinovo ego dohnalo nerozvážného materialistu, aby spěšně vydal svou knihu O původu druhů, která se stala předlohou pro následné „modlářství“ této ideologie. Hrůzně tohoto ideologického náboženství využil i Adolf Hitler, kdy se snažil mechanicky nadřadit jednu jedinou sobě ideální rasu.

 

PROČ NÁS TEDA  ŠKOLY POŘÁD UČÍ O EVOLUCI ?

 Protože v tomto případě nejde pouze o vědu samotnou. Jde o pýchu versus pokoru. Jde o uznání dokonalého Božství versus lidské zahořklé soběstačnosti.

Charles Darwin ačkoliv byl nadšený přírodovědec, i po vystudování theologie zanevřel na Boha i na církev (i když na „smrtelné posteli se zpět k Bohu vrátil a četl Bibli). Toto publikovat do veřejného světa se už ale dalším stoupencům a „přírodovědcům“ nehodilo pro rozšiřování dalších zcestných teorií, které by měly najednou rušit a odvolávat a tím příjít o své přírodovědecké tituly. Charles se v průběhu svého produktivního života oddal tvrdohlavému ateismu, který se za každou cenu snažil popřít existenci a zapříčinění Boží ve stvoření světa a života.

 

PROČ NEMOHL ŽIVOT VZNIKNOUT VELKÝM TŘESKEM ?

 Protože tato teorie počítá s tím, že něco, někde, v nicotě se za dokonalých podmínek spojilo a vznikly z toho známky následně se rozvíjejícího života.

Ani dnes, kdybyste těm nejlepším vědcům dali dokonalé okolní podmínky nedokáží vám vytvořit ani tu nejjednodušší formu života

 Nebavíme se tu o dítětech ze zkumavky a podobných věcech, kdy vědci pouze odeberou součásti z již žijícího stvoření.

 

PROČ NEJSME Z OPICE ?

Protože kromě toho, že se opicím hodně „podobáme“ není žádný důkaz toho, že člověk se takto opravdu vyvinul. Je to pouhá domněnka a teorie ! Kdyby to byla pravda, i v dnešní době by  takové „mezo-opice“ ( či „pračlověk“) byli mezi námi. Není-li totiž žádné vyšší bytosti, jak to Evoluce tvrdí, nebyl by tu nikdo, kdo by zastavil tento vývin člověka ze zvířat a pořád by mezi námi byli někteří jako opice, jiní „mezo-opičáci“ jiní už „vyspělí lidé“. …….ale jelikož, celá Evoluční teorie je jen zkazka, pravdou zůstává, že ČLOVĚK JE ČLOVĚK A OPICE JE OPICE,  a žádné mezi nikdy neexistovalo ani existovat nebude.

 ...pro další vysvětlení si dovolujeme sdílet tento odkaz :

 

 

 

 

2. kapitola : KDO JE BŮH ?

 

FALEŠNÉ PŘEDSTAVY LIDÍ O BOHU

68484.jpg

V tomto světě žije spousta lidí, kteří ačkoliv nikdy nečetli Bibli, nikdy nebyli seznámeni se správnými fakty, mají "svou" přestavu o Bohu.  Je však zarmucující, že ve většině případu, jsou tyto představy mylné.

Na počátku byl člověk (Adam s Evou) plně  kontaktováni s Bohem. Každý den s ním rozmlouvali, Bible říká v knize Genesis, že s ním chodili po zahradě Edenské. Od pádu člověka se však mnohé zmněnilo a lidé postupem času, generace za generací ztratili pravý pojem o Bohu samotném.

Bible mluví o lidském srdci, které od pádu člověka hladoví po znovu obnovení vztahu s Bohem. Spousta lidí dnešní "pokrokové" společnosti, však postrádá jakýkoliv kontakt se svým Stvořitelem. Ve svém srdci sice hladoví, cítí jistou prázdnotu, chtějí mít svůj pocit bezpečí, ale protože jim nesprávnými informacemi byly zkresleny jejich představy o Bohu, lidé se raději upínají k laciným náhražkám rychlé zábavy a rychlého uspokojení, ať už je to pro ně cokoliv (vztahy, peníze, kariéra, hobby  atd.)

"Proto je moudré, dřív než začneš soudit Boha, člověče, zjisti si správná fakta !"

 PROTOŽE, TAKOVÝ BŮH NENÍ ................

 

1.   BŮH JAKO STAŘEC

      

dedajablko.jpg

Bůh, který je mimo realitu. Bůh, který vyšel z módy. Bůh jenž možná kdysi stvořil svět, ale za tu dobu zestárnul tak, že už nemá ponětí o tom, čím lidé prochází a tak si sedí na obláčku, houpe nohama a čeká, komu z lidí 21.století se zalíbí staromódní zvyky jež si kdysi vymyslel.

Přesně toto je přestava některých lidí, že Bůh je zkrátka stařec, kterému ujel vlak a křesťanství je bláhovost, která není "cool"

ČLOVĚČE, NEMYL SE

Bible říká toto :

"Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte. Hle já činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte ? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky....." IZAJÁŠ 43:18-19

 

 2. BŮH JAKO  LOUTKAŘ A MANIPULÁTOR

loutkar01.jpg

Tento Bůh je v představách mnohých lidí jako nadřazený egoistický maniak, který si lidstvo uvázal na provázek a hýbe s děním světa, podle svých nestálých nálad s heslem "jednou je líp, jindy zas hůř" nebo "pán dal, pán vzal" a ty člověče mi do toho nemluv. Někteří lidé tuto představu mohou skrývat za slovem "osud", kde člověk nemůže nic ovlivnit, pouze stojí na pódiu života a někdo jiný mu tahá za drátky a člověk je jenom chudáček, který za nic nemůže a do ničeho nesmí mluvit.

 

 

 

 

ČLOVĚČE, NEMYL SE 

Bible říká toto:

Bůh respektuje tvoji svobodnou vůli, protože jako svobodného tě stvořil. Je jen na tobě, co uděláš se svým životem.

"Nebudu vás už nazývat služebníky, protože služebník neví co činí jeho pán. Vás jsem nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno .........." JAN 15:15

 

 3.  BŮH JAKO POLICAJT A SOUDCE

 

soudcepolicajt.jpg

Lidé si myslí, že Bůh stvořil člověka k tomu, aby ho mohl nahánět po cestách života s obuškem, a když jej konečně dožene, aby mohl takovéto lumpy hodit za mříže a odsoudit. K této mylné představě o našem Pánu, se bohužel většinou schylují lidé náboženští, kteří by sice chtěli být věřícími, ale na základě nesprávných informací o Bohu, nebo na základě nesprávného pochopení situací jsou přesvědčeni, že jediným hlavním posláním člověka je činit dobré skutky (nejspíš jako Ivánek, který si myslil, že si tak odčaruje medvědí hlavu) a nemilosrdně trestat ty zlé.

 

ČLOVĚČE, NEMYL SE :

Bible říká toto:

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna (který zaplatil místo nás, za naše hříchy), aby žádný kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný " JAN 3:16

"Jako Otec miloval mě, tak jsem si já (Ježíš) zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce."  JAN 15:9

 

 4. BŮH JAKO ROBOT

page.jpg

Takový pohled na Boha u mnohým lidí vyvolává představu, že Bůh je pouho-pouhá plechová "nádhera", bez citů, srdce a osobnosti. Lidé si pak myslí, že k němu stačí přijít jen na základě vlastních potřeb. Potřebujeme-li slova povzbuzení, stlačíme tlačítko PLAY, když nějaký dáreček, tlačítko DEJ, když máme dost, pak tlačítko STOP a máme-li pocit, že zvládáme věci sami, nastavíme si svého robotka na funkci "NEOTRAVUJ".  

Sami sobě pak předhazujeme lživou ideu, že Bůh je tu jako náš sluha, kterého si zavoláme, když se nám chce.

ČLOVĚČE, NEMYL SE :

"Králem je Bůh, všude na zemi proto zpívejte žalmy. Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti".  ŽALM 47:8

 

 

 

3. kapitola : KŘESŤAN A CÍRKEV

 

 

Kdo je to křesťan ?

...nebo-li dle řeckého překladu  „kristovec“ je už od vlastního kořene slova : Následovník či učedník Ježíše Krista !

 

Takže jste katolíci ?

NE ! Katolická církev není čistě křesťanská církev ! Už proto, si zakládá na svém názvu : „katolická“. Kromě Bible (která by měla být pro křesťana dostačující) ještě vyučují katolicismu, jež se řídí katechismem a modlářstvím.

 

Co je to modlářství ?

Je to v prvé řadě zvrácenost a náboženskost lidí, kdy  pozornost svého srdce a svoji víru vkládají do mrtvých skutků, model (sošek a obrazů), prázdného odříkávání modliteb bez víry nebo dokonce uctívání lidí (především papeže aj.), což je v Božích očích ohavností (viz.Bible). V druhé řadě je to porušení prvního pravidla Desatera : „Nebudeš mít jiného Boha mimo mne ! Nezobrazíš si je žádným spodobněním a nebudeš se jim klanět“

 

Co je to církev ?

Bible říká, že církev je „Boží dům“. Neznamená to však fyzickou nemovitost jako kostely apod.

Ve starozákonní době – pod starou smlouvou danou lidem (což v Bibli rozumíme jako Starý zákon) lidé stavěli chrámy a paláce a kněží v těchto chrámech konaly svou službu  proto, aby mohly zakoušet Boží přítomnost, když jednou za rok kněz vcházel do Svatyně Svatých. Jelikož tehdy ale Kristus ještě nebyl ukřižován, lidé se museli řídit trochu jinými pravidly, než jak je tomu dnes pod Novou smlouvou, mezi Bohem a člověkem. V současnosti žijeme v období nové smlouvy, což v Bibli rozumíme jako Nový zákon, kde věřící jsou církví, nikoliv jejich budovy. Boží přítomnost a Duch Svatý už totiž nadále nepřebývá ve Svatyni Svatých a Jeho přítomnost už nadále není spojována s archou úmluvy, ale Jeho přítomnost byla vylita do lidských srdcí těch, kteří věří.

 V Bibli, v Novém zákoně se píše: „shromáždí-li se dva nebo tři v mém jménu (říká Ježíš), tam já jsem uprostřed nich.“  Ježíš nám tu doslova říká, že Boží přítomnost už není  omezena na kamenné chrámy, budovy a kostely, ale pod Novou Smlouvou, kterou Ježíš Kristus „sepsal“ svoji vlastní krví. Boží přítomnost je skrze Ducha Svatého v každém jeho věřícím. (byl-li pokřtěn Duchem Svatým)

 Bible taky říká, že Ježíš je hlavou církve a věřící jsou „údy jednoho těla“ (jedné církve), nebo-li „tělo Kristovo“. Každý věřící, který je součástí církve je tedy součástí těla. A podle toho jak v církvi funguje, tak také funguje celá církev a takový efekt a obraz o sobě církev podává.

Bůh miluje člověka tak moc, že se rozhodl už nepřebývat ve zlatých chrámech, ale svým Duchem Svatým v každém věřícím

 

Existují rozdíly mezi církvemi ?

ANO !  Dnes mají lidé ve známosti převážně jen církve s dlouholetou tradicí a o církevní historii toho ví velice málo. Všeobecně se dá říci, že existují církve náboženské či tradiční a církve charismatické. 

 

Co to znamená charismatická církev ?

Jinými slovy se dá říci, že jsou to církve letniční. Jsou to takové, které věří v Ducha Svatého a křest Duchem Svatým s následným "mluvením v jazycích". Věří v Ducha Svatého, který byl vylit do srdcí věřících a navždy tak Boží přítomnost opustila kamenné budovy.

 

Co znamená náboženská církev ?

Je to církev, která má sice svoji dlouholetou tradici, ale pro své mamonářské či autoritativní prospěchy přestala hlásat čisté biblické evangelium a naopak odvrací lid od skutečné pravdy Bible, od skutečného vztahu s Bohem. 

V některých případech náboženské církve plně nevěří Bibli a používají své vlastní "dokumentace"

 

ROFC je charismatická nebo náboženská církev ?

Jsme církví charismatickou, která věří v Boží trojici Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého a základem pro naši víru je Bible.

 

K čemu je církev prospěšná ?

Církev je  „tělo Kristovo“, složené z věřících, které má prvořadě následovat Krista a biblické učení a hlásat lidem pouze čisté a nefalšované evangelium Kristovo, což je dobrá zpráva Nové smlouvy mezi Bohem a člověkem a ukázat lidem, že Bůh člověka miluje a chce se smířit s každým z nás. Církev je od toho, aby přinášela lidem dobrou zvěst evangelia a naději o usmíření se s Bohem

 

Co je úkolem církve ?

Úkolem církve je odhalit lidem biblické pravdy, aby jim vzešlo světlo evangelia. Církev má kázat Boží Slovo, aby lidé ve svých srdcích poznali, že Bůh Stvořitel je tu stále pro člověka dostupný. Měla by se dosahovat k lidem a oznamovat jim, že člověk může být spasen a nežít v „nenávisti“ či „nejistotě“

 

Následují ale všechny církve Krista ?

 Bohužel na tuto otázku zní jasné NE ! Jak jsme dříve zmínili, církev je vlastně „seskupení lidí“ a jako takové je stejně jako každé jiné seskupení náchylné k falešnému učení, falešným představám, lidské pýše a aroganci, či touze po moci. Lidské srdce je i v té nejlepší rodině stále vystavováno pokušení a pokud člověk dokonale nestřeží svého ducha a mysl, je schopen sejít z cesty.

 

Do jaké církve mám teda chodit, když je jich tolik ?

 Je to smutné, jak se církev po dobu lidské historie rozdělila, ale mnohé důvody PROČ jsou zodpovězeny v předchozích otázkách. Důvodem, proč je tolika církví je, že přesně jak praví písmo: V posledních dnech lidé nesnesou zdravé učení, ale budou si chtít žít podle svých choutek a vybírat si své učitele (parafráze z knihy Timoteovi, Bible).

 Je spousta církví, které mají své dlouholeté tradice a na žebříčku  popularity nebo v národní encyklopedii jim možná patří přední příčky, ale přesto káží zředěné Boží Slovo, mnohdy dokonce protknuté nebiblickými náboženskými i lživými naukami, které místo toho, aby člověku přinesli dobrou zprávu o spáse a usmíření se s Bohem, jej naopak svazují strachem a náboženskými tradicemi ku prospěchu náboženských autorit.

 Proto, je důležité najít si církev jejíž prioritním zájmem je Ježíš Kristus, Bůh Otec a Duch Svatý a dobrá zpráva evangelia !  Vše ostatní jako modlení se k svatým, odříkávání prázdných modliteb jako básničky,  strach z budoucna, mysticismus a okultismus nebo vykupování se z hříchů ať už penězi či skutky atd…..to vše jen odvádí od skutečné pravdy.

 Následně pak existují i dobré církve, které následují učení Kristovo, ale zase opomíjejí Ducha Svatého, který je pro lidstvo zprostředkovatelem Boží Nové Smlouvy s lidem a byl od Boha poslán jako Utěšitel a Průvodce životem člověka. Proto je důležité vybrat si církev z řad charismatických, neboť takové neignorují Ducha Svatého

 

Proč bych měl chodit do církve ? Nestačí jen věřit v Boha doma v tichosti svého koutku ?

 Odpověď na tuto otázku je jednoznačná : Pokud člověk nechce žít jako duchovně podvyživený mezek, který nerozumí životu a své vlastní duchovní podstatě, je nezbytné chodit do církve.

Ježíš sám říká: ani ruka nemůže říct noze nepotřebuji tě ! Stejně tak věřící nemůže říct církvi, nepotřebuji tě !

imageskjhkj.jpg

Nejenže v církvi získáváme, nová zjevení o Pánu, nová pochopení o lidském životě, informace nebo „ to, jak to s lidstvem vlastně Bůh zamýšlel!“ Můžeme říct, že církev v určitém smyslu funguje jako škola ! A stejně tak jako každý z nás ví, že školní docházka je pro člověka důležitá a nad každým, kdo nechodí do školy bychom automaticky kroutili hlavou, tak stejně je důležitá „církevní“ docházka. Proč ? pro náboženský zápočet ? NE ! Přesně tak mnohé děti dnes přemýšlí o škole ! Musím chodit do školy, abych neměl neomluvené hodiny  a aby mě ředitel nebo rodiče nepotrestali. Ale naštěstí spousta z dětí z tohoto pohledu na studium vyrostou a rozhodnou se studovat střední a vysoké školy, protože pochopí, že to dělají pro sebe. Stejně tak je tomu s církví ! Do církve chodíš kvůli budování ducha (srdce) ! Pro budování svého charakteru. Pro budování sebe sama a především svého vztahu s Bohem

 

Já jsem ale rozhodný a schopný člověk ! Učit se něco o Bohu zvládnu i doma, tak proč bych musel do církve ?

Církev také funguje jako oheň a každý věřící je jako jedno polínko v tom ohni. Pokud z jakéhokoliv ohně odstraníš jedno polínko, možná chvíli vydrží hořet, ale vždycky nakonec vyhasne. Stejně tak je tomu s člověkem, církví a jeho srdcem. Pokud se rozhodneš, že církev pro tebe není, dřív nebo později tvoje touha po Bohu vyhasne. Navíc, člověk nebyl povolán jen, aby z církve bral užitky jen sám pro sebe, ale také proto, aby sám dával. Pokud se odvrátíš od církve zády, věřícím v ní vlastně říkáš, nepotřebuji vás a nehodlám vám věnovat svůj čas a to stejné vlastně říkáš i Bohu, protože On je hlavou církve.

 V knize Přísloví (v Bibli) je napsáno železo ostří železo, a stejně tak člověk jeden druhého. Je mnoho lidí, kteří se rozhodli, že se budou stydět za svou víru, zůstali doma v tichosti se svou, na začátku možná vírou v Boha, ale po čase se neubránili tomu, aby uvěřili idejím a lživým naukám. Protože není-li tu někdo další, kdo by tě popřípadě „vrátil zpět“ do správných kolejí, nic nezabrání tomu, abys odešel od Pána a biblických pravd.

 

Co to znamená ? Je snad Bible tak obtížná k pochopení, že to sám nezvládnu ?

Existuje spousta lidí, kteří se naučili číst Bibli vytrháváním písem z kontextu, čímž je velice jednoduché vytvořit si pro sebe a své ego lichotivou nauku podle toho, jak mi to sedí a jak to vyhovuje mým plánům. Budeš-li zasazen v církvi, možnost, že by se toto stalo i tobě a odvrátil by ses od zdravého učení je velice malá.

 

Věřím, že Bůh existuje, možná bych i chodil/a do církve, ale nechci, aby mě mé okolí nazývalo fanatikem !

 1) Bible říká, že i démoni věří v Boha, ale třesou se………člověku nestačí jen věřit v existenci Boha. Člověk musí ještě navíc uvěřit Božímu „pohledu na věci“ a přijmout je takové jaké jsou. Apoštol Pavel píše v Bibli : „Nestydím se za evangelium, vždyť je to moc Boží ke spasení každému kdo věří!“ (co je to evangelium a spasení zodpovíme v dalších kapitolách)

 Ve vztahu s Bohem je to úplně stejné jako ve vztahu mezi lidmi. Pokud se stydíš za svého Boha, nemiluješ ho doopravdy, navíc takový vztah ti nepřináší žádný užitek a je to pouhé chladné náboženství.

 2)  Je důležité zodpovědět si otázku „Kdo je to vlastně fanatik?“  Známá internetová encyklopedie nám říká : Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí, nepoučitelností a jistou omezeností, na čež v druhém odstavci se říká že je to : jedinec extrémně zapálený pro určitou věc.

 Satan už dlouho temným hříchem v lidských srdcích, jako je žárlivost, egoismus, pýcha a nadutost, ovládá naše myšlení a snaží se nás odvrátit od zdravé pravdy a zdravého učení o Bohu a životě samotném. Na základě tohoto encyklopedického vyjádření bychom museli nazvat fanatikem každého úspěšného člověka, který je vašemu přesvědčení ten nejbližší, neboť se horlivě „zapálil“ pro určitou věc. Ať už je to historická postava, která něco dokázala jako Jan Hus, Martin Luther, Marie Terezie atd……nebo jakýkoliv politik či sportovec a zpěvák atd.

Běžní lidé by chtěli mít velké úspěchy, ale pokud jim nic neobětujeme, prožijeme život jen s běžnými dny.

 Fanatik je jistým způsobem v dnešní době vlastně „nadávka“, převážně co se týká věřících a poukázání na jejich zapálení pro Ježíše. Ty jsi byl povolán být křesťan ne fanatik ! Je však důležité, abys věděl čemu věříš a proč tomu věříš, a co ti tvá víra přináší, pak tě takové nařčení nemůže „rozhodit“. Protože snažit se věřit a přitom se za svou víru stydět je naprosto kontraproduktivní. Takový člověk akorát prožívá život plný neštěstí a smutku, protože není šťastný ani v církvi ve vztahu s Bohem, ani ve světě, kde se snaží popřít a udusit hlas svého srdce a volání Ducha Svatého.

 

Co je to sekta ?

Encyklopedie nám říká, že je to : náboženská, politická nebo jiná skupina, ve které převládají sklony jako autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost nebo selekce informací

 

Považujete se za sektu ?

NE ! Jsme církev, tj. věřící v Krista !

 

Proč se říká o ROFC (Reach Out For Christ) a jiných charismatických církvích, že jsou sekty ?

 Pokud bychom se měli dopátrat až ke kořenu věci, můžeme se i  vrátit k otázce „proč je na světě tolik různých církví ? a kdo to říká ?

 Dokonce i dnes když řeknete před "nevěřícími" lidmi slovo křesťan a církev,  tak 99 % lidí nasměruje mysl ke katolicismu a  kostelu. Možná 1% už je seznámeno s tím, že existuje jakási charismatická odnož a nebo se přímo řadí, mezi charismatické křesťany.

Jelikož  lidé nejsou s charismatickými církvemi zdaleka tak obeznámeni jako s církvemi  náboženskými , pak je na základě nařčení jiných rovněž nazývají sektou.

Připomeneme-li si historii stroze , například i Jan Hus byl označen za sektáře, protože se zkrátka svojí zdravou neředěnou pravdou nehodil do počtu tehdejší vrchnosti. Katolická církev (jako  jediná papežem samozvaná „pravá“) jej za jeho zdravé následování Kristova učení upálila a aby toho nebylo málo, když se začalo ukazovat, že to byla chyba, aby neztratila své politické a autoritářské vlivy, potom Jana Husa zase prohlásila za svatého. Toto je jeden z mála příkladů velkých omylů, velkých církví. Je důležité vědět, že teologie a taktika náboženských církví se nezměnila. Je stále nutné odstranit toho, kdo se nehodí autoritářským ideám a v takovém případě někteří nejdou daleko pro falešná nařčení těch, kteří se nepodvolí mamonářské autoritě.

 Tudíž ve většině případů jsou to právě charismatické církve, které jsou převážně nejpřednějšími náboženskými církvemi  nazývány za odpadlíky, sektáře a protestanty.  Bojovat proti tomu je však zbytečné. Posláním křesťana není bojovat proti nařčením a nadávkám náboženských lidí, které plně nechápou Krista. Posláním křesťana je kázat pravdu Božího Slova a šířit evangelium.

 

JAKÉ JE TEDA  NÁBOŽENSTVÍ CÍRKVE ROFC A  ČEMU VLASTNĚ VĚŘÍTE ? 

Nejdříve je nutné vysvětlení termínu „náboženství“ 

Náboženství  = „skutkaření a modloslužba“

 Náboženství předpokládá vykonávání skutkových rituálů a pobožností pro dosažení pocitu, kdy si člověk myslí, že božstvům svými skutky získává či oplácí  jejich náklonnost.  Je důležité podotknout, že naše církev nezastává a neprovozuje náboženství, neboť charismatické církve je považují za mrtvou modloslužbu, kdy srdce člověka je daleko od Boha.

Našim pověřením je následovat Kristovo učení, obnovit vztah člověka s Bohem, vyučovat lidi skutečné biblické pravdě a odvrátit lidi od mrtvého náboženství či ateismu.

Podrobněji viz stránka KDO JSME 

 

 

 

 

 

čekejte , další kapitola se připravuje

 

tim2.jpg